Valparna är födda den 8 mars 2018 och är färdiga för flytt i vecka 19.

Alla är bruna med mer eller mindre vita tecken.

Här är de 1 vecka gamla.

Några blandade valpbilder valpar drygt 2 veckor.