VÅR UPPFÖDNING

Vi på kennel Watercoat har mycket lång erfarenhet av hundar och har haft Portugisisk Vattenhund sedan 2001.Under åren har det funnits olika hundraser hos oss, såsom Pudel, Grand Danois, Airedaleterrier och Rhodesian Ridgeback.

 När vi 2001 köpte vår första Portugisiska Vattenhund, Abadessan´s Renaissance Da Boom hade vi letat efter en portisvalp i flera år och det kändes helt rätt när vi fick vår Debbie. Debbie är en underbar tik och  mamma till 3 kullar hos oss.

På vår kennel har vi uppfödning i liten skala, vilket innebär att vi brukar ha en kull valpar per år. Vi använder bara hd-fria och hälsotestade hundar i vår avel. Att ta fram sunda, friska, rastypiska hundar med ett gott temperament är det vi strävar efter i vår uppfödning.

Alla valpar bor tillsammans med oss inne i vårt hus, och när de blir lite större har de också möjlighet att springa omkring i vår stora inhägnade trädgård.Detta innebär att de blir en del av familjen den tid de är här och snabbt lär sig socialt samspel med människor.

Vi är en stor och livlig familj och valparna får vänja sig vid alla ljud som normalt finns i ett hus och dessutom mycket sång och musik. De får chansen att träffa många människor som de får mycket uppmärksamhet och kärlek av.

 Our breeding

 At kennel Watercoat we have extensive experience with dogs and have had Portuguese Water Dogs since 2001. Before that  there have been various breeds of dogs with us, such as Poodle, Great Dane, Airedale Terrier and Rhodesian Ridgeback .

 When in 2001 we bought our first Portuguese Water Dog, Abadessan's Renaissance Da Boom. We had been looking for a puppy for years and it felt just right when we got our Debbie. Debbie is a wonderful dog and mother of 3 litters .

 

Our kennel are breeding on a small scale , which means we usually have one litter per year. We use only the hd- free and health tested dogs in our breeding. To produce sound, healthy , typical dogs with a good temperament are what we strive for in our breeding .

 

All puppies live with us inside our house, and when they get a little bigger , they also have the opportunity to run around in our large enclosed garden. The puppies really become part of the family the time they are here , and quickly learns social interaction with both humans and other dogs.

 

We are a large and lively family and the puppies get used to all the sounds that are normally found in a house and also a lot of singing and music . They get the chance to meet many people and are getting a lot of attention and love during their first months.